Kjøp boka: Hva er det med hjelpeapparatet? 

Bente Berg beskriver en hverdag hvor foreldres vanlige forventninger, ambisjoner, sorger, gleder og bekymringer kastes om kull og forrykkes. Innholdet er tidvis dramatisk og opprørende, formidlingen rolig og reflektert. Bente er både mor og sosiolog og har brukt deler av yrkeslivet på helse- og omsorgstjenestefeltet. Boka er personlig, sår og erfaringsnær. Vi følger hovedpersonene i hverdagsliv og ferier, og gjennom ulike livsfaser.