Om forfatteren

Bente Berg er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo, med etterutdanning i prosjektledelse. Gjennom 30 år i hjelpeapparatet har hun høy fagkompetanse på feltet og har blant annet skrevet forsknings- og fagartikler, rapporter, debattinnlegg og kronikker.

Berg var prosjektleder i etableringen av Lærings- og mestringssenteret for barn, unge og deres familier ved Oslo universitetssykehus og ledet der en lang rekke gruppetilbud for foreldre til barn og unge med ulike diagnoser.

Senere har hun vært ansatt som spesialrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Der ledet hun nasjonale prosjekter innen læring, mestring og helsekompetanse.

I de senere år har hun vært aktiv i organisasjonen Løvemammaenes ressursgruppe.

Bente Berg er en ettertraktet foredragsholder som brenner for at barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres familier skal ha verdige og gode liv.