Lansering på Deichman Røa 01.11.23

Program

  • Velkommen ved Dag Ellingsen
  • Musikk ved Haakon Ellingsen (haakon.ellingsen.99@gmail.com)
    • Bente Berg i samtale med Una Stenberg ved Frambu kompetansesente
    • Musikk ved Haakon Ellingsen
    • Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon kommenterer boka
    • Spørsmål fra salen

I have a drem

Jeg har en drøm om at du som skal hjelpe har en forståelse av at alle mennesker har like stor verdi.

Jeg har en drøm om at du forstår vår sårbarhet, og tar hensyn til at vi har det vanskelig.

Jeg har en drøm om at du som skal hjelpe ikke møter oss med trusler, ydmykelser og sleivete bemerkninger, men møter oss med høflighet og respekt

Jeg har en drøm om at du forstår hvor slitne vi er og hvor mye arbeid som legges på oss som foreldre.

Jeg har en drøm om at du lytter til oss og gir oss den hjelpen vi ber om. Det er vi som vet best, hva som er den beste hjelpen for oss.

Jeg har en drøm om at barn og unge med funksjonsnedsettelser ikke blir utsatt for diskriminering.

Jeg har en drøm om at livet som mor til barn med funksjonsnedsettelser ikke hindre meg i arbeidslivet, med karriere, lønn og pensjonspoeng.

Jeg har en drøm om at ungdom med funksjonsnedsettelser som flytter hjemmefra får trygge og verdige liv.

Jeg har en drøm om kvalitet i tjenestene og at vi ikke utsettes for feil og ulykker.

Jeg har en drøm om at lover og regler kan gi rom for skjønn til beste for familiene.

Jeg har en drøm om en velfungerende, raus og ikke diskriminerende transportordning.

Jeg har en drøm om at du som skal hjelpe familier som har barn med funksjonsnedsettelser, forstår at hvert enkelt møte har stor betydning og preger livene våre.