Hva er det med hjelpeapparatet?

Bente Berg har en sterk og gripende fortelling om hennes utfordringer med to barn som har omfattende funksjonsnedsettelser. Det er krevende å måtte motta hjelp i år etter år, krevende å samarbeide med et utall hjelpere om det som er sårbart og privat. Samarbeidet må bygge på forståelse og tillit. Det handler om å bli hørt og respektert for den store kunnskapen vi foreldre sitter på. Uten å lytte til oss som er avhengige av hjelp, tror jeg det er umulig for dem som skal hjelpe å få reell innsikt i hvordan hjelpen faktisk fungerer og oppleves.

kr 369,00