Hva er det med hjelpeapparatet?

Bente Berg har en sterk og gripende fortelling om hennes utfordringer med to barn som har omfattende funksjonsnedsettelser. Det er krevende å måtte motta hjelp i år etter år, krevende å samarbeide med et utall hjelpere om det som er sårbart og privat. Samarbeidet må bygge på forståelse og tillit. Det handler om å bli hørt og respektert for den store kunnskapen vi foreldre sitter på. Uten å lytte til oss som er avhengige av hjelp, tror jeg det er umulig for dem som skal hjelpe å få reell innsikt i hvordan hjelpen faktisk fungerer og oppleves.

kr 369,00

  Anbefalinger

  Lars Grue

  Dr. Philos i samf.med. (UIO) og Mag.Art i sosiologi (UIO)


  Å få et funksjonshemmet barn er ikke for mange bare en følelsesmessig påkjenning, det fører også til et enormt merarbeid. Denne boken viser hvilken merbelastning dette er for foreldre. Derfor bør boka leses av politikere, byråkrater, fagpersoner og ikke minst av studenter innen helse- og sosialfag og av alle dem som står nær familier som har barn og unge med funksjonsnedsettelser. Håpet er at den forståelsen disse gruppene kan få ved å lese boka, kan være et skritt på veien for å etablere den gode hjelpetjenesten disse foreldrene så åpenbart og selvsagt burde ha i vårt (velferds)samfunn.


  Anita Skorgan

  Artist


  Bente Berg har skrevet en bok som er verdifull. Les den og bli berørt! Vi tror gjerne ikke det kan være slik som dette i Norge, men jeg vet at det er sånn, for jeg kjenner det igjen.


  Bettina Lindgren

  Styreleder i Løvemammaene


  Denne boken bør leses av alle som omgås med og i sitt virke møter familier som har barn med alvorlige sykdommer og funksjonshindringer. Bente skildrer et annerledes foreldreliv, rikt på gyldne øyeblikk og betingelsesløs kjærlighet. Men også tunge livserfaringer som man ikke ønsker sin verste fiende. Hun forteller om et krevende hverdagsliv der evige kamper i møtet med det som skal være et hjelpeapparat, sliter ut selv de tøffeste. Og et velferdssamfunn som ofte svikter når man trenger det som mest. Noen må dele for å skape forandring. La denne boken være et steg i retning av et bedre samfunn for disse familiene.